За Бяла Слатина

Новини16.01.2023
Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва енергийни съоражения в своята подстанция "Бяла Слатина". Ремонтните дейности налагат прекъсване на електрозахранването в гр. Бяла Слатина, обл. Враца в периода между 00:00 ч. и 02:00 на 20 януари 2023 г.

16.01.2023
Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 1-ви май...


06.01.2023
За пета поредна година в община Бяла Слатина се проведе ритуално изваждане на богоявленския кръст от водите на река Скът. Празникът се проведе в кметство Галиче. Тази година 20-годишният Александър Светлинов Петков от Галиче извади богоявленския кръст от водите на река Скът. Заедно с него в ледените води скочиха още няколко смелчаци, като сред тях имаше...

Галерия